Aktivity prvého polroka 2017

Viacerí sa pýtate, prečo ZADOBE nemalo žiadnu prednášku od januára 2017, tak ako sú už naši odberatelia na YouTube kanáli zvyknutí. Prinášame preto prehľad projektov, ktorým sme sa dobrovoľnícky venovali (popri práci a štúdiu).

Od januára do mája to bolo rozbehnutie detského kútika pre študentov a zamestnancov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V rámci projektu „Kam s dieťaťom, keď študujem?“ získalo ZADOBE finančnú podporu vo výške 1 500€ od Nadácie pre deti Slovenska na vytvorenie detského kútika v priestoroch Ekonomickej fakulty UMB. Detský kútik bol otvorený 9. marca 2017 a prevádzku s opatrovateľkami zabezpečoval do konca mája 2017, podľa harmonogramu akademického roka, kým boli prítomné študentky a učiteľky, ktorí služby centra využívali. Od júna do konca augusta je detský kútik poskytovaný bezplatne, avšak len ako priestor, kde opateru si už rodičia, ktorí chcú kútik využiť, musia zabezpečiť sami. Od septembra budeme opäť nastavovať prevádzku a otváracie časy podľa potrieb rodičov.

 

 

NDS vyuctovanie

Od marca do júna 2017 sme pripravovali v projekte „Čerstvý vzduch pre čerstvú myseľ“ podporeného Nadáciou ČSOB sumou 3 000€ „exteriérovú učebňu“ pre študentov Ekonomickej fakulty UMB. Za pekného počasia sa už hlásia učitelia, ktorí od septembra budú brávať menšie skupinky študentov na diskusie a semináre do tohto areálu. Okrem realizovania vzdelávania bude upravený exteriér slúžiť aj na relax, čím bude prispievať k zdravšiemu životnému štýlu študentov, ktorí medzery v rozvrhu budú môcť vyplniť oddychom alebo samoštúdiom v príjemnom exteriéri na „čerstvom vzduchu“.

Areál pred úpravou:

pred

Práce na projekte – úprava areálu:

prace

Výroba paletového sedenia:

palety1 palety

Hotovo

po

A ešte vyúčtovanie:

CSOB

Týmto chceme poďakovať partnerom: donorským nadáciám, sponzorom, dobrovoľníkom ako aj EF UMB za poskytnutie priestorov. Od septembra pokračujeme ďalším projektom, ktorý bude rozvíjať možnosti využitia detského kútika, ako aj pripravíme motivačné prednášky so zaujímavými hosťami.