Richard Žigmund – Moja cesta

Začal nový semester, príď sa motivovať!

richard-zigmund

Aj v novom akademickom roku oz. ZADOBE prináša pokračovanie série prednášok organizovaných v spolupráci s Ekonomickou fakultou UMB a iPlatformou.
Najbližšie sa na pôde Ekonomickej fakulty UMB predstaví zaujímavý hosť, generálny riaditeľ skupiny SHP Richard Žigmund.
Svojou prednáškou s názvom Moja cesta predstaví svoju cestu za úspechom.
Účastníci prednášky majú možnosť získať zaujímavú stáž – pracovný deň s Rišom.

Prednáška je podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.