Tvoj názor sa ráta

ZADOBE je od  mája 2016 zapojené v projekte „Tvoj názor sa ráta“, ktorý má za cieľ zvýšiť záujem mládeže o verejné dianie a ich participáciu na občianskom živote, aby boli schopní vytvárať pre seba lepšie podmienky na spoločenský a pracovný život. Projekt spoločne s ICM BB a Radou mládeže BBK prináša sériu interaktívnych workshopov a prednášok, aby pripravil mládež na štruktúrovaný dialóg s miestnymi poslancami a politikmi. Projekt je podporený  z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“,  ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Súčasťou je súťaž pre mladých ľudí vo veku 6 – 35 rokov (podmienky uvedené nižšie).

„Aj tak budem požiarnikom…“

Štatút súťaže

 

Ide ti to so slovami? Rád  / rada vyjadruješ svoje myšlienky na papier? Tak napíš stručnú esej (úvahu), prípadne blog a zapoj sa do súťaže!

 

Nosnou témou je objavenie talentu – viete už, čím raz chcete byť? Lekárka, právnik, smetiar, baletka či astronaut? Alebo sa stále len hľadáte? Poznáte už svoje silné stránky a viete, na aké povolanie sa hodíte? Kto a čo vás ovplyvní pri výbere povolania? Musíte alebo stali ste sa tým, čo chceli rodičia, ale ste si presadili svoje na štýl „aj tak budem požiarnikom“ – ako malý dráčik z rovnomennej rozprávky :) Opíšte svoju skúsenosť s objavením svojich talentov a povolaní, resp. ako hodnotíte situáciu seba a svojich rovesníkov a pošlite nám svoje výtvory.

Diela v rozsahu max. 3 strany posielajte vo formáte .doc alebo .docx e-mailom. Do súťaže možno poslať aj staršie práce, ktoré boli publikované, ale nezískali žiadnu cenu, ako aj starší blog, ktorý už bol autorom v minulosti zverejnený (v takom prípade okrem textu vo Worde, poslať aj odkaz na daný blog).

Do súťaže sa môžu zapojiť mladí ľudia vo veku 6 – 35 rokov z Banskobystrického kraja.

Prvé tri miesta budú ocenené vecnými výhrami (USB kľúče, knihy, prezentačné materiály).

 

Súťažné práce spolu s údajmi o autorovi (meno a priezvisko, adresa, vek) je potrebné poslať na zadobe@zadobe.sk do 4.12.2016. O výhercoch rozhodne komisia, ktorá pozostáva z pracovníkov a dobrovoľníkov organizácie ZADOBE, ICM BB, RMBBK a učiteľov vybraných škôl z BBSK (najmä slovenčinárov).

 

V prípade akýchkoľvek otázok a nejasností, nás kontaktujte na zadobe@zadobe.sk alebo bb@icm.sk.

 

Zapojením sa do súťaže dávate usporiadateľom súťaže (ICM BB, ZADOBE, RMBBK) právo zverejniť zaslané diela (či už písomné alebo elektronické) a ďalej ich voľne šíriť.

 

logo-tvoj-nazor-sa-rata