ZADOBE ukončilo ďalší projekt pre deti a mládež

Občianske združenie ZADOBE sa od svojho vzniku venuje práci s mládežou cez vzdelávacie a iné projekty. Tento rok sme oslávili 5 rokov existencie a namiesto oslavy sme úspešne ukončili projekt “Zmapuj, zrealizuj, zdieľaj”. Projekt bol podporený Nadáciou pre deti Slovenska v rámci ich najznámejšej grantovej výzvy Hodina deťom.

Tento projekt mal za cieľ dotvoriť bezpečné prostredie v Detskom centre Trpaslík, ktoré bolo otvorené na základe unikátnej spolupráce Ekonomickej fakulty UMB a nášho združenia ako detský kútik pre deti zamestnancov a študentov na Univerzite Mateja Bela.

Súčasťou projektu boli vzdelávacie workshopy pre zástupcov mimovládnych neziskových organizácií, vzdelávacích inštitúcií a samosprávy za účelom oboznámenia významu zapájania detí a mládeže do realizácie ich projektov, metodika tvorby bezpečného prostredia a šírenia ukážok dobrej praxe. Na workshopoch sa zúčastnili aj študentky Pedagogickej fakulty, budúce učiteľky, ktoré ocenili poznatky o tvorbe bezpečného prostredia, čo to vlastne znamená také bezpečné prostredie pre deti a ako práve deti možno zapojiť do procesu tvorby, aby sa potom naozaj cítili bezpečne.

Po vzdelávacích workshopoch nasledovali plánovacie stretnutia s rodičmi a deťmi, ako aj dobrovoľníčkami zapojenými do projektu a zrealizovalo sa viacero opatrení na dotvorenie bezpečného prostredia v Trpaslíku, okrem iného maľovanie skriniek či označovanie priestorov Ekonomickej fakulty, že v priestore sa vyskytujú aj malé deti.

IMG_0402

Veľká vďaka patrí všetkým zapojeným, najmä dobrovoľníčkam – chlapi sa nám kdesi vytratili, ale aspoň sme ukázali, že vieme šmirgľovať aj my, ženy :) A obrovské ďakujeme Nadácii pre deti Slovenska za finančnú podporu, ako aj Ekonomickej fakulte UMB, ktorá bezodplatne poskytuje priestory.

IMG_0404DYGZ7953 TNTD9789 QKAU9734 LXKL8719 farby DFGU9796 30656603_10211754500646116_7656548377928138752_o 30629768_10211754500526113_7440158322008784896_o rozpocet